CHKO Jeseníky

Chráněná krajinná oblast Jeseníky zaujímá pohoří Hrubého Jeseníku. Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena roku 1969. Oblast Jeseníky je předmětem ochrany horských lesů a rašelinišť, najdete zde ale také levné ubytování v horských chatkách. Horské louky hlavního hřebene nad hranicí lesa, tzv. hole, patří mezi botanicky nejbohatší lokality České republiky. Rozloha Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je 744 km2. Chráněné území leží na severním okraji Moravy a české části Slezska na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, můžete si zde ale také naplánovat výlet v zimě i v létě. Správa Chráněné krajinné oblasti sídlí ve městě Jeseník. Téměř 80 % oblasti tvoří lesy, většinou přeměněné na smrkové monokultury. Místy se zachovaly zbytky původních bukových lesů a horských smrčin. Nad pásmem lesa ve výšce 1200 - 1300 m jsou horské louky, zvané hole. Botanicky nejcennější území jsou přírodní rezervace Malá a Velká Kotlina na východně hlavního hřebene Jeseníků. Vzácné druhy rostlin se vyskytují i na rašeliništích NPR Rejvíz a u pramenů horských bystřin. Chráněná krajinná oblast hostí řadu vzácných živočichů. Hojně se v Jeseníkách vyskytuje jelení a srnčí zvěř. Spatřen byl i rys ostrovid. Pohoří je domovištěm vzácných ptáků, hnízdí zde tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní, ze sov výr velký a sýc rousný. Nejvzácnějším druhem ptáků je čáp černý. V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky byli také uměle vysazeni kamzíci.

 

Je tedy naprosto jasné, že jsou Jeseníky ideálním místem pro aktivní odpočinek i relaxaci s rodinou  v krásném horském prostředí. Ubytování ve stylových chatkách uprostřed přírody, či množstvím útulných penizonů jsou Vám k dispozci
 

Líbí se vám článek? Pošlete ho svým přátelům:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This